אסימון- \"dsc00010small.jpg\"

מטבע מתכת עם שקע וחור במרכזו.באמצעותו ניתן היה לטלפן בטלפון ציבורי.

האסימון היה מוכנס לחריץ בתוך מכשיר הטלפון ויורד לתוך המכשיר וברגע זה השיחה היתה מתאפשרת.

מכאן צמח הביטוי הידוע :"ירד לו האסימון" - הבין סופסוף. האסימון הוחלף בכרטיס הטלכרד ומטבעות תשלום.

התחברות חברים

Go to top