פּוֹרֶה רֹאש  וְלַעֲנָה-

ראש ולענה- צמחיים ארסיים.

המקור לדבר השלילי ביותר. אדם הגורם ומשפיע לרעה על אחרים יש להציאו מן החברה כי הוא שורש הטומאה.

כאשר פוגשים אדם שהצדדים השליליים שלו חזקים וארסיים, יש לעשות הכל על מנת שלא להיות בסביבתו. כדי שלא להיפגע ולהיפגם ממנו.

התחברות חברים

Go to top