רוֹאֶה בֶּעָבִים לֹא יִקְצוֹר -

איכר המתרגש מכל עב קטן וחושש לקצור שמא הגשם קרב ובא, עלול בחששו זה, להפסיד את עונת הקציר וייצא מכך נפסד.

בא ללמד כי אדם הרוצה לראות הצלחה במעשיו, אל לו לחשוש ולהסס כאשר פוגש מכשול קטן. אדם נכשל אם כל הזמן מפקפק האם זה הזמן הנכון לפעול ולא פועל כלל בסופו של דבר.

התחברות חברים

Go to top