עמוד הבית arrow קישורים
תנועות נוער
  קישורי רשת מספר צפיות
  Link   תנועת בית"ר
בית"ר היא תנועה ציונית עולמית המפועלת מזה 85 שנים. בישראל פועלת תנועת הנוער בית"ר בעשרות מעו"זים הפזורים ברחבי הארץ.
356
  Link   תנועת דרור
התנועה נקראת גם תנועת דרור הבונים ומיוצגת ע"י תנועת הנוער העובד והלומד
513
  Link   תנועת הנוער הלאומי
תנועת הנוער הלאומי הינה תנועת נוער ציונית חברתית, המפעילה סניפים ברחבי הארץ,מקרית שמונה בצפון עד באר שבע בדרום. התנועה מחנכת את חבריה ע"פ משנתו החברתית של זאב ז'בוטינסקי הבאה ליידי ביטוי בערכי אהבת הארץ, תרומה לקהילה, פיתוח מנהיגות צעירה, אינטגרציה ב
595
  Link   תנועת הנוער עזרא
כמשתייכת לתנועות הנוער הציוניות בישראל שותפה התנועה כמובן מאליו לחינוך לנאמנות לערכי מגילת העצמאות להיותה של החברה בישראל דמוקרטית ושיוויונית ולשותפות מלאה בכל תחומי העשיה במדינה. ל"עזרא" סניפים רבים העוסקים בקליטה ובהם חניכים עולים מארצות חבר העמ
707
  Link   תנועת הנוער של האיחוד החקלאי
הנהגת תנועת הנוער של האיחוד החקלאי, אחראית להפעלת מערכת הסניפים והמועדונים של התנועה ולהכוונתם ברוח עקרונות תנועת הנוער. הנהגת תנועת הנוער תפעל להכנת בני הנוער לחיי חברה ותרבות ולהכשרתם לחיי אזרח אחראי, פעיל ומעורב במדינה ובקהילה
497
  Link   תנועת הנוער החלוצי- תנועת העולים
המחנות העולים קמה בשנת 1926 בתל אביב והייתה לתנועת הנוער הלומד הראשונה אשר קמה בארץ ישראל. מייסדי התנועה היו מספר נערים ונערות, אשר חשו בריקנות חיי העיר, וחיפשו אחר דרך חדשה לעשייה חברתית, לחלוציות ולהגשמת את ערכי הציונות בארץ ישראל.
825
  Link   תנועת מכבי צעיר
תנועת ה"מכבי הצעיר" מוכרת כתנועת נוער על ידי משרד החינוך שנים רבות. התנועה חברה פעילה במועצת תנעות הנוער, הגוף המאגד את תנועות הנוער בישראל. לתנועה כ-עשרות מוקדי פעילות מדימונה שבדרום, זכרון יעקב שבצפון. התנועה מחנכת על פי עקרונות חינוך בלתי פורמאל
1333
  Link   מועצת תנועות הנוער בישראל
המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית , העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך , מעורבות הנוער בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית , וכן בבעיות השעה של החברה הישראלית . כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצ
391
  Link   תנועת הנוער העובד והלומד
אתר תנועת הנוער העובד הלומד
308
  Link   בני-עקיבא
חברי בני-עקיבא פעלו ופועלים בחינוך, בקליטת העלייה ובמשימות חברתיות בכל מקום בו הם נדרשים לכך. מרוחו של ר' עקיבא, מתוך מסירות נפש ואהבה לכלל ישראל, תנועת בני-עקיבא הייתה ותהיה כוח מוביל לגאולה שלמה.
464
  Link   השומר הצעיר
אתר תנועת השומר הצעיר
324
  Link   ארגון בוגרי תנועת השומר הצעיר
אתר שהוקם לשם התאגדות השומר הצעיר לדורותיו
447
  Link   תנועת הצופים העבריים בישראל
האתר הרשמי של תנועת הצופים עם מרכז הדרכה וירטואלי ומערכת קהילות עיפנה
379